Helpompi arki

Löydä apu arkeen ohjatun toiminnan tai digityökalujen avulla!

Toiminnan tavoitteena on auttaa lapsiperheiden jaksamista arjessa ja antaa heille käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla tulevaisuuden arki on helpompi. Palvelujen kohderyhmänä ovat erityisesti perheet, joilla on erityislapsi tai -lapsia.

Iltapäivätoiminta erityislapsille.

Iltapäivätoiminta
Porukat.fi tarjoaa ohjattua toimintaa ja hauskaa puuhaa! Iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat sosionomi ja psykoterapeutti. Opettajana on luokanopettaja-opiskelija. Toiminta sopii myös erityislapsille.

Digityökalut arjen tueksi. 

Jäpä-sovellus

Päiväsuunnitteluun

JäPä-sovellus on helppokäyttöinen mobiilisovellus Android- ja iPhone-älylaitteisiin. Se toimii arjen jäsentelyn tukena, perheiden päiväsuunnittelussa sekä osana terveydenhuollon hoitotyötä ja kasvatusalan ammattilaisten työskentelyä. Sitä voi käyttää sekä hoitoympäristössä yhdessä ammattilaisen kanssa että asiakkaan kotona itsenäisesti.

Itsenäistymisen tueksi

Itsenäistymisen tueksi

Porukat-sovelluksen lähtökohtana on tarjota nuorille luontevan tavan kehittää omia itsenäistymistaitoja. Sovellus toimii tällä hetkellä vain android-älylaitteilla. Pelissä kerätään pisteitä ja suoritetaan läpi taitotasoja vastaamalla kysymyksiin elämän eri osa-alueilta. 

Ohjaajan digityökalut hoitotyön tukena

Verkkokoulutukset

Porukat.fi -verkkokoulutukset soveltuvat ammattilaisille, opiskelijoille ja erilaisissa järjestöissä toimiville.  Viitekehyksenä on terapeuttiseen (kognitiivinen käyttäytymisterapia ja ratkaisukeskeisyys) lähestymistapaan perustuva työote.