Digitaaliset työkalut

Ammattilaisten kehittämät sosiaali-, terveys ja kasvatusalan työntekijöiden tueksi. 

Hyvinvointiteknologia avuksi arkeen

Apuvälineet

Apuvälineet ovat yksi keino vähentää arjen haasteita. Niiden avulla voi lisätä kommunikaatiota ja vuorovaikutusta ihmisten välille. Lisäksi se mahdollistaa itsenäisen toiminnan.

JäPäJäPä sovellus päivän tueksi

Sovelluksessa visualisoidaan arki kuvallisten toimintakuvien avulla, mikä luo helposti ymmärrettävää struktuuria elämään.

Lue lisää..

PorukatPorukat peli itsenäistymiseen

Metsäkoto Oy:n kehittämän Porukat-sovelluksen lähtökohtana on tarjota nuorille luontevan tavan kehittää omia itsenäistymistaitoja.

Lue lisää..

Toiminnanohjaus

Mitä tarkoittaa toiminnanohjaus

Toiminnanohjaus on monen taidon kokonaisuus. Siihen liittyvät muun muassa toiminnan suunnittelu, aloittaminen, tekeminen sekä lopettaminen.

Toiminnanohjauksen ongelmat tarkoittavat puutteellista kykyä suunnitella, koordinoida ja valvoa omaa toimintaansa. Kognitiiviset vaikeudet voivat haitata arjesta ja työtehtävistä selviytymistä. Lue lisää..

Päivänjäsentely osana toiminnanohjausta.

Miten päivän jäsentely auttaa arjessa

Tiedät mihin keskittyä nyt ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Kokonaisuudet muuttuvat helpommin ymmärrettäväksi palasiksi. Toisilla haasteena voi olla toimintoihin ryhtyminen ja toisilla jonkin asian päättäminen. 

Hyvinvointiteknologian tarkoituksena on parantaa toimintakykyä ja hyvinvointia. Lue lisää..

Sovellukset ammattilaisten apuna.

Kuinka käyttää sovelluksia osana ohjaustyötä

Älylaitteiden käytön ajatellaan usein passioivan ja vähentävän aktiivisuutta arjen töissä. Helpon ja selkeän sovelluksen käyttö ei kuitenkaan ole pois osallistumisesta toimintaan vaan motivoi siihen.

JäPä-sovellus osana omantoiminnanohjaamisen tukemista ohjaustyössä.

Porukat.fi -sovellus itsenäistymisen tukemiseen.